Arhiva

Na ovoj stranici možete slobodno preuzeti sve dokumente iz arhive ICOMOS Hrvatska.

1931 Atenska povelja
1954 Europska konvencija o kulturi
1956 Haška konvencija
1956 Preporuke za međunarodna...
1962 Preporuka za očuvanje ljepote i značaja krajolika i cjelina
1964 Venecijanska povelja
1968 Preporuka za očuvanje kulturnih dobara ugroženih javnim ili privatnim radovima
1969 Europska konvencija o zaštiti arheoloske baštine
1972 Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine
1972 Preporuka za zaštitu kulturne i prirodne baštine na nacionalnoj razini
1972 Rezolucija o uvođenju suvremene arhitekture
1975 Amsterdamska deklaracija
1975 Europska povelja o arhitektonskoj baštini
1975 Konzerviranje manjih povijesnih gradova
1976 Povelja o kulturnom turizmu
1976 Preporuka o čuvanju i suvremenoj ulozi povijesnih područja
1982 Drezdenska deklaracija
1982 Firentinska povelja o povijesnim vrtovima
1985 Konvencija o zaštiti europske arhitektonske baštine
1987 Washingtonska povelja
1990 Povelja o zaštiti i upravljanju arheološkom baštinom
1993 Smjernice za obrazovanje u konzerviranju spomenika, ansambala i cjelina
1994 Dokument iz Nare
1995 Povelja o održivom turizmu
1996 Deklaracija iz Valencije
1996 Načela bilježenja spomenika, skupina građevina i cjelina
1996 Povelja o zaštiti i upravljanju podvodnom kulturnom baštinom
1997 Dokument iz Pavije
1998 Stocholmska deklaracija
1999 Povelja iz Burre o mjestima od kulturnog značenja
1999 Povelja o lokalnoj graditeljskoj baštini
1999 Povelja o međunarodnom kulturnom turizmu
2000 Krakovska povelja
2003 Konvencija o čuvanju nematerijalne kulturne baštine
2003 Načela analize, konzerviranja i strukturnog restauriranja arhitektonske baštine
2003 Načela očuvanja i konzerviranja-restauriranja zidnih slika
2003 Povelja o industrijskoj baštini