O ICOMOS-u

Međunarodno vijeće za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS je stručna udruga koja se bavi očuvanjem, zaštitom i promicanjem kulturne baštine. Osnovana je 1965. godine u Varšavi na temelju 2. rezolucije donijete na 2. Međunarodnom kongresu arhitekata i specijalista za povijesne građevine u Veneciji krajem svibnja 1964. Na istom je Kongresu donijeta i čuvena Venecijanska (ili Mletačka) povelja koja, pored Atenske povelje iz 1931., predstavlja jedan od temeljnih dokumenata o konzerviranju i restauriranju do naših dana.

ICOMOS danas okuplja preko 7500 stručnjaka iz čitavog svijeta, ima savjetodavnu ulogu za UNESCO od 1972. pri popunjavanju Popisa svjetske baštine (World Heritage List). Stručnjaci okupljeni u udruzi specijalizirani su u području konzerviranja nepokretne i pokretne baštine: arhitekti, krajobrazni arhitekti, arheolozi, urbanisti, povjesničari umjetnosti, etnolozi, konzervatori, restauratori, arhivisti, pravnici, ekonomisti. Oni sudjeluju u evaluiranju „iznimne opće vrijednosti“ i aspekata autentičnosti, upravljanja i očuvanja kulturne i prirodne baštine prema načelima Konvencije o svjetskoj baštini.

Sjedište udruge je u Parizu. ICOMOS se sastoji od Nacionalnih odbora (National Committees, NC), u koje se mogu uključiti pojedinci i ustanove. Pored njih, na nacionalnoj i međunarodnoj razini postoje i znanstveni odbori (International Scientific Committees, ISC), u čiji se rad uključuju stručnjaci za određena područja.

Do 2012. godine osnovani su odbori za: Analizu i restauriranje struktura arhitektonske baštine (ISCARSAH), Upravljanje arheološkom baštinom (ICAHM), Kulturne krajolike ICOMOS-IFLA (ISCCL), Kulturne rute (CIIC), Kulturni turizam (ICTC), Zemljanu arhitektonsku baštinu (ISCEAH), Ekonomska pitanja u konzerviranju (ISEC), Fortifikacije i vojnu baština (IcoFort), Dokumentiranje baštine (CIPA), Povijesne gradove i sela (CIVVIH), Interpretiranje i prezentiranje cjelina kulturne baštine (ICIP), Neopipljivu kulturnu baštinu (ICICH), Zakonska, administrativna i financijska pitanja (ICLAFI), Zidno slikarstvo, Polarnu baštinu (IPHC), Pripravu za rizike (ICORP), Kamen (ISCS), Teoriju i filozofiju konzerviranja i restauriranja (TheoPhilos), Obrazovanje (CIF), Podvodnu kulturnu baštinu (ICUCH), Vernakularnu arhitekturu (CIAV), Drvo (IWC), Baštinu 20. stoljeća (ISC20C).

Udrugu vodi Predsjednik, pet dopredsjednika, glavni tajnik i rizničar, koji se biraju na glavnoj skupštini. Na istom se mjestu bira još dvanaest članova Izvršnog povjerenstva (Executive committee) i pet članova Izvršnog odbora (Executive board). Dosadašnji predsjednici ICOMOS-a: 1965-1975. Piero Gazzola (Italija), 1975-1981. Raymond Lemaire (Belgija), 1981-1987. Michel Parent (Francuska), 1987-1990. Roberto Di Stefano (Italija), 1990-1999. Roland Silva (Sri Lanka), 1999-2008. Michael Petzet (Njemačka), 2008-danas: Gustavo Araoz (SAD).